ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το www.kosmima-vaptisi.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων στο Διαδίκτυο (Internet) της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , που εδρεύει στην ελευσινα, επί της οδού δημητρος 17, με ΑΦΜ 120898672 ΔΟΥ ελευσινας .


Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή/και εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους που ακολουθούν δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣΟ επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kosmima-vaptisi.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kosmima-vaptisi.gr Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ο περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΕκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.kosmima-vaptisi.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.kosmima-vaptisi.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.


Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗΟ επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.kosmima-vaptisi.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή με e-mail ή δημοσίευση προσβλητικών δυσφημιστικών ή παράνομων μηνυμάτων. Όλες οι πληροφορίες των προσωπικών σας στοιχείων είναι ασφαλείς και απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους. Οι ενδιαφερόμενοι ή πελάτες που τα στοιχεία τους είναι αναληθή ή δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τη φόρμα επικοινωνίας θα διαγράφονται.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΥπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.kosmima-vaptisi.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


Τα περιεχόμενα www.kosmima-vaptisi.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο,www.kosmima-vaptisi.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης το www.kosmima-vaptisi.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.


Το www.kosmima-vaptisi.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.kosmima-vaptisi.gr
ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣτις προσφορές των βαπτιστικών η τιμή της έκπτωσης ισχύει εφόσον γίνει η αγορά του βαπτιστικού σταυρού.

Σε περίπτωση που δεν γίνει η αγορά του βαπτιστικού σταυρού η τιμή διαμορφώνεται χωρίς την έκπτωση.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΟι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.kosmima-vaptisi.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΗ διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του www.kosmima-vaptisi.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχομένη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.kosmima-vaptisi.gr .
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΓια τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.kosmima-vaptisi.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία :


Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης /Διεύθυνση φυσικού προσώπου/ Έδρα επιχείρησης /ΤΚ /Τηλέφωνο/E-mail/ΑΦΜ /ΔΟΥ /Πόλη Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του www.kosmima-vaptisi.gr . Το www.kosmima-vaptisi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά
ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΣτην περίπτωση που ο πελάτης δεν λάβει τα προϊόντα εντός 20 ημερών θα πρέπει να επικοινωνήσει το συντομότερο με την εταιρεία ωστε να του επιστραφεί το ποσό της παραγγελίας ή να σταλεί εκ νέου η παραγγελία.
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝΑφού ενημερώσετε την εταιρεία για το αίτημα επιστροφής, μόλις παραλάβουμε το εμπόρευμα που θα μας επιστρέψετε, (και το εξετάσουμε λεπτομερώς ώστε να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα), θα ενημερωθείτε σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε (ή όχι) αντικατάσταση του εμπορεύματος.


Σε περίπτωση επιστροφής, αλλαγής, ή αντικατάστασης λόγω αποστολής αποδεδειγμένα ελαττωματικού εμπορεύματος, η επιστροφή του ελαττωματικού και η αποστολή του νέου εμπορεύματος θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση του πελάτη
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΆσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορείτε να κάνετε το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής του προϊόντος από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋποτίθεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, είναι στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε, χωρίς κανένα ελάττωμα, εντός της συσκευασίας του και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.


Κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης η επιστροφή των εμπορευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά με χρέωση του πελάτη. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα γίνεται μέσω του ίδιου τρόπου πληρωμής (πιστωτική κάρτα, ή κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, όταν η αγορά σας έχει γίνει με αντικαταβολή) και θα ολοκληρώνεται το αργότερο έως τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των εμπορευμάτων.
Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς στη σύγκριση προϊόντων!